alles met trefwoord werkproces

Processcan

In dit deel van de site over Projectmanagement ICT vind je onder de kopjes Applicaties en Ook applicaties een heel scala aan manieren om werkprocessen ondersteunen door middel van automatisering. Om die goed te kunnen gebruiken moet je wel de werkprocessen in je organisatie helder in beeld hebben. Een processcan kan daarbij helpen.

 

Processcan

TOT heeft een processcan ontwikkeld: een manier om werkprocessen te analyseren en helder in kaart te brengen. Voor TOT’s Marijcke Voorsluijs een logisch product omdat ze van huis uit organisatiepsycholoog is en als eigenaar van TOT de bedrijfsvoering in de culturele sector van binnenuit kent.  » lees verder over Processcan

Projectleiding

Kijk op communicatie

Een project valt of staat bij communicatie. In de culturele wereld evengoed als elders. Toch loopt die niet altijd vanzelf. Tegenstrijdig lijkende belangen, verschillende culturen, nieuwe wet- en regelgeving of groei van de organisatie. Allemaal mogelijke oorzaken van botsing of wrijving. Goede projectleiding maakt het verschil.

Marijcke Voorsluijs combineert in TOT haar organisatiepsychologische kennis met meer dan 20 jaar werkervaring in de culturele sector en heeft voor haar klanten al heel wat knopen ontward. Alleen of in samenwerking met andere specialisten uit haar netwerk.  » lees verder over Projectleiding

Training

Bij kennis vergaren hoort ook kennis delen. Althans: zo werkt het bij TOT. Marijcke Voorsluijs heeft zelf heel wat uren voor de klas gestaan, vele workshops gegeven en één op één met mensen nieuwe vaardigheden geoefend. En ook haar netwerk telt een schat aan mensen die met plezier in een training op maat overbrengen wat ze weten.

Training Excel

Een aantal uiteenlopende voorbeelden van training:

» lees verder over Training

Processcan in de praktijk

Een processcan is een gestructureerde manier om werkprocessen in kaart te brengen. In een culturele organisatie is zo’n werkproces bijvoorbeeld de totstandkoming van een voorstelling, expositie of evenement. Vanaf het eerste idee tot en met de evaluatie.

Estafette

Een organisatie als geheel maakt producten en kent leveranciers en afnemers. Binnen de organisatie maakt elke afdeling een (deel)product met eigen leveranciers en afnemers. Het werkproces, de weg naar het product, is een ‘estafette’ waarbij telkens andere personen of afdelingen het stokje doorgeven aan elkaar.

Een processcan komt tot stand door middel van interviews met sleutelfiguren (meestal afdelingshoofden) over hun plaats in de estafette; hun rol in de totstandkoming van de producten van de organisatie.  » lees verder over Processcan in de praktijk

Processcan in je organisatie

In de praktijk

Een processcan is geen document om een keer te bekijken en vervolgens in een la te leggen. Je hebt er in de praktijk veel aan. Een processcan:

  • is een handboek aan de hand waarvan je nieuwe medewerkers sneller inwerkt;
  • toont de plaats en functie van ieders dagelijkse handelingen in het grote geheel;
  • toont de sleutelmomenten in het proces; als die niet of onvolledig worden afgesloten gaan de erop volgende fasen al wel van start, maar met een onzekere basis;
  • biedt de mogelijkheid de evenementgebonden stappen te vertalen in een stappenplan per evenement – en soms zelfs te verfijnen tot een takenlijst per afdeling;  » lees verder over Processcan in je organisatie