Technische productie

Tournees – Uit en thuis

Theaterliefde aan het werk

TOT is gespecialiseerd in de technische productie van tournees van internationale theatergezelschappen in Nederland en België. De grote theaterliefdes van TOT zijn dans, muziektheater en opera.

TOT’s Marijcke werkt graag aan voorstellingen die ze zelf van artistiek hoog niveau acht. Met de makers en hun team deelt ze een vaak jarenlange historie waardoor er een persoonlijke band is ontstaan.

Wat niet betekent dat er van beide kanten niet zakelijk met elkaar omgegaan wordt.

Van tevoren

Zodra een tournee is geboekt, maar meestal al daarvoor, begint het spel van eisen en wensen. Veel gezelschappen zijn thuis anders gewend: een theater met alle mogelijke materialen, een ruim budget voor inhuur, twee bouwdagen of twintig technici. Van de andere kant zijn ze juist weer onbekend met de mogelijkheden van een computergestuurde trekkenwand. En onze reiscultuur waarin de meest ingewikkelde voorstellingen in één dag worden gebouwd is uniek in de wereld.

toneel met trekkenwand

Bij elkaar

TOT bereidt gezelschappen uit de hele wereld voor op wat ze in de Lage Landen kunnen verwachten en haalt hen over zich zo veel mogelijk aan te passen aan de Nederlandse en Belgische tourneecultuur. Tegelijkertijd verleidt TOT theaters net wat extra te doen voor hun buitenlandse gasten. Zo komen die twee werelden uiteindelijk toch bij elkaar.

Na de start

Als de tournee start, gaat iemand van TOT mee om te bouwen en erop toe te zien dat alles klopt. De hele tournee houdt TOT de vinger aan de pols en is bereikbaar om eventuele ‘brandjes’ te blussen. In de meeste gevallen voegt TOT in overleg met de producent een ervaren Nederlandse inspiciënt toe aan het technisch team van de productie.

Lees meer over cultuurverschillen in de internationale theaterwereld.

Lees verder over TOT’s werkwijze bij festivals.