Uurwerk personeelsplanner

De geschiedenis – Uurwerk Basis

Uurwerk basis evenementen

Roosteren vanuit evenementen

Marijcke Voorsluijs, eigenaar van TOT, maakte vanaf 2000 voor de Stadsschouwburg Utrecht jarenlang de roosters voor de techniek met Rostarflex, destijds één van de grootste roosterapplicaties. Een duur programma, dat uiteindelijk wel voldeed maar eigenlijk niet gemaakt was voor inroostering voor evenementen. Een aantal vaste diensten was de basis. Maar zo werkt het niet in de culturele wereld. Daar geeft het evenement, de voorstelling of het concert de toon aan. Een opera stelt andere eisen aan de personele bezetting dan een klassiek concert of een congres. En in het rooster moet het programma van die dag zichtbaar zijn. 

Alternatieven

Vreemd genoeg bleek er, ook na veel zoeken, eigenlijk niets te bestaan tussen een zelfgemaakt Excelbestand dat alleen de uren per dag en week telt, en peperdure programma’s. Tot in 2005.

In de Goudse Schouwburg zag een Zoetermeerse technicus, Albert Kromkamp, een geavanceerd Excelbestand. Daarin was een aanzet gemaakt tot inroosteren volgens de door bezoekende gezelschappen gevraagde bezetting. Tegelijkertijd controleerden formules de planning op de maximale werktijd per dag en de minimale dagelijkse rust uit het Arbeidstijdenbesluit.

Uurwerk basis

In zijn vrije tijd bouwde Albert een eigen variant en schaafde net zo lang tot het precies deed wat hij wilde: roosters genereren die voldoen aan de cao-voorwaarden en ziekte, overwerk en verlof bijhouden. Het werd een hyperintelligente spreadsheet voor planning en urenregistratie. Een waar kunstwerk vol macro’s en Visual Basic code. De techniekroosters in het Stadstheater Zoetermeer zijn er jarenlang door hemzelf mee gemaakt.

Uurwerk

Marijcke bekeek het aan alle kanten en constateerde dat het paste in haar visie. Ze vertelde erover aan de Leidse Schouwburg, die het maar al te graag wilde kopen. Albert wilde de technicus blijven die hij was, en verkocht de rechten aan TOT. TOT hernoemde het programma tot Uurwerk (na de komst van Uurwerk Online werd dat Uurwerk Basis) en heeft er heel wat klanten mee blij gemaakt. Totdat iedereen was overgestapt op Uurwerk Online.

Lees over Uurwerk Online.