Beheer je landschap

Processcan in je organisatie

In de praktijk

Een processcan is geen document om een keer te bekijken en vervolgens in een la te leggen. Je hebt er in de praktijk veel aan. Een processcan:

  • is een handboek aan de hand waarvan je nieuwe medewerkers sneller inwerkt;
  • toont de plaats en functie van ieders dagelijkse handelingen in het grote geheel;
  • toont de sleutelmomenten in het proces; als die niet of onvolledig worden afgesloten gaan de erop volgende fasen al wel van start, maar met een onzekere basis;
  • biedt de mogelijkheid de evenementgebonden stappen te vertalen in een stappenplan per evenement – en soms zelfs te verfijnen tot een takenlijst per afdeling; 
  • is te gebruiken om de functieomschrijvingen toetsen: de stappen uit het proces moeten daarin terugkomen;
  • is een hulpmiddel om het organogram tegen het licht houden: klopt de hiërarchische structuur met de verantwoordelijkheden voor het werkproces?
  • biedt de mogelijkheid de verantwoordelijkheden kritisch bekijken: ligt de verantwoordelijkheid voor elke stap op de juiste plaats?

Voorbeelden van een processcan

Zonder voorbeelden kan het lastig zijn je voor te stellen wat een processcan precies is, en wat je ermee kunt doen. Daarom vind je hier voorbeelden.

Processcan

Download een voorbeeld van een procesbeschrijving in pdf.

Download een voorbeeld van een schematische weergave in pdf.

Neem contact op met TOT om de mogelijkheden te bespreken.