Uurwerk personeelsplanner

Uurwerk Online – urenregistratie en rapporten

Urenregistratie in Uurwerk Online

Medewerkers vullen hun gewerkte uren in voor zover die afwijken van de planning. Dat gaat super makkelijk met de Uurwerk Online smartphone app.

Planners kunnen voor een heel team tegelijk de gewerkte uren invullen. Hiervoor is het scherm Urencontrole. Je kunt er per medewerker de tijden aanpassen, of een wijziging doorvoeren voor een heel team. Vervolgens sla je met een druk op de knop de gewerkte uren op.

Gewerkte uren invullen in het scherm Urencontrole

Leidinggevenden controleren de afwijkingen met het rooster en keuren de ingevulde uren goed. Zodra er uren worden ingevuld of goedgekeurd worden de verlof- en urensaldi bijgewerkt.

Rapporten

Voor alle gegevens die je in Uurwerk Online stopt, krijg je ook wat terug: rapportages.

 • Zet evenementen en diensten klaar en de prognose rolt er direct uit.
 • Maak een rooster en zie in rapporten de geplande uren en verwachte kosten.
 • Laat medewerkers uren invullen en zie direct in de managementoverzichten de urensaldi, geplande en gewerkte uren en kosten per medewerker, discipline, afdeling, evenement, dag, jaar, locatie enzovoort.

Alle rapporten bestaan uit gegevensoverzichten rechtstreeks uit de Uurwerk Onlinedatabase volgens je eigen specificaties. Bekijk een rapport direct op het scherm of sla het op als pdf, Excel- of tekstdocument, in HTML of als afbeelding. 

Uuwerk Online urenoverzicht

Via de taakplanner kun je je abonneren op rapporten. Zo houdt Uurwerk Online je op de hoogte van de laatste stand van zaken wat betreft saldi, uren en kosten, ook als je niet dagelijks in het rooster kijkt.

Uurwerk Online managementrapport

Een aantal voorbeelden van managementrapporten in Uurwerk Online:

 • prognose van benodigde uren per dienst, evenement of periode;
 • rooster per dag, per taak of per locatie;
 • gedetailleerde urenstaat van elke medewerker;
 • urenoverzicht per periode over een zelfgekozen aantal medewerkers;
 • totaal aantal uren over een aantal diensten of een evenement;
 • uren van alle medewerkers bij elkaar over een zelf te kiezen periode;
 • vergelijking tussen evenementgebonden uren en overige werkuren;
 • geplande en gewerkte uren naast elkaar in één overzicht;
 • de uren- en verlofsaldi en de ontwikkeling daarvan per dag, week, maand of seizoen.

Wil je meer? We hebben een koppeling met PowerBI en geven met plezier training in het gebruik daarvan.

De cyclus rond

Daarmee is de cyclus rond. Beschikbare medewerkers zijn ingeroosterd, voor alle werkzaamheden zijn voldoende mensen, iedereen heeft het laatste rooster, vult gewerkte uren in voor zover die afwijken van de planning, de saldi zijn bijgewerkt en de overzichten staan klaar.

Uurwerk Online is roostersoftware die je tijd, geld en rust in je hoofd oplevert.

Lees verder over service, abonnement en kosten.

Neem contact op voor een live demonstratie.