TOT | technische productie

Producties in woord en beeld:

 • bijzondere internationale theatermakers
 • TOT’s visie op cultuurverschillen
 • technische gegevens en risico-inventarisaties van TOT-producties
 • voorstellingen die TOT warm aanbeveelt.
TOT | projectmanagement ICT

Maatwerk voor de culturele sector:

 • planning, roosters, urenregistratie, CRM, kaartverkoop, fondsenwerving en meer
 • TOT-meningen over applicaties
 • de wondere wereld van koppelingen
 • software in de culturele praktijk.
TOT | uurwerk

Speciaal voor podiumkunsten en evenementen:

 • rooster en urenregistratie voor de culturele sector
 • het evenement als vertrekpunt
 • controle op de naleving van wet en cao
 • ontwikkeld vanuit de praktijk.

Gaat dat zien!

  Foto Dunja Jocic - We us and other games Wed 30
Oct
24
 
  Foto What Remains Sun 17
Nov
24
 
TOT | Inspiratie

Wat TOT en Marijcke Voorsluijs beweegt:

 • kunst, techniek en ondernemerschap
 • het wereldwijde web
 • TOT’s geschiedenis
 • de klanten van TOT.