alles met trefwoord organisatiepsychologie

Achtergrond

Voorgeschiedenis

Een opleiding tot organisatiepsycholoog, 10 jaar werkervaring in de theatertechniek, liefde voor theater als motivatie. Het zijn de drie lijnen uit mijn leven die samenkomen in TOT, het bedrijf dat ik in 2002 begon.

Tijdens mijn studie deed ik onderzoek naar politieke besluitvorming en de groepsdenkentheorie van Irving Janis. Verder volgde ik de opleiding tot trainer sociale vaardigheden, met onderwerpen als conflicthantering en groepsdynamica.

Logo Universiteit Utrecht

Studeren

Naast organisatiepsychologie studeerde ik theaterwetenschap aan de Universiteit Utrecht, waarbij ik na de propedeuse voor vakken over dans en kunsttheorie koos. Losse bijvakken volgde ik bij Informatica. In de loop van mijn werkend leven verdiepte ik mijn kennis op het gebied van management, theater- en computertechniek met diverse cursussen, zoals timemanagement, projectmatig werken, marketing, onderhandelingsvaardigheden, hijstechniek en veiligheid, en computertrainingen als Advanced Excel, MS Access, Databases, PowerBI, Python, R, SQL, HTML, MS Visio, en de klassiekers Pascal en Visual Basic. » lees verder over Achtergrond

De start van TOT

Drie uitdagingen en een nieuw bedrijf

In 2000 stopte ik met toeren. Niet omdat ik zo graag de Maglite aan de wilgen wilde hangen, maar omdat er klanten met uitdagende wensen aanklopten die appelleerden aan mijn achtergrond als organisatiepsycholoog.

Technische productie

Wadaiko Ichiro

Van Baasbank & Vos (toen nog Van Baasbank & Baggerman) vroeg na een succesvolle tournee met Wadaiko Ichiro in 1996 of ik hun technisch coördinator wilde worden. Werken met internationale gezelschappen bleek een uitdaging die me past als een handschoen. » lees verder over De start van TOT

Processcan

In dit deel van de site over Projectmanagement ICT vind je onder de kopjes Applicaties en Ook applicaties een heel scala aan manieren om werkprocessen ondersteunen door middel van automatisering. Om die goed te kunnen gebruiken moet je wel de werkprocessen in je organisatie helder in beeld hebben. Een processcan kan daarbij helpen.

 

Processcan

TOT heeft een processcan ontwikkeld: een manier om werkprocessen te analyseren en helder in kaart te brengen. Voor TOT’s Marijcke Voorsluijs een logisch product omdat ze van huis uit organisatiepsycholoog is en als eigenaar van TOT de bedrijfsvoering in de culturele sector van binnenuit kent.  » lees verder over Processcan

Projectleiding

Kijk op communicatie

Een project valt of staat bij communicatie. In de culturele wereld evengoed als elders. Toch loopt die niet altijd vanzelf. Tegenstrijdig lijkende belangen, verschillende culturen, nieuwe wet- en regelgeving of groei van de organisatie. Allemaal mogelijke oorzaken van botsing of wrijving. Goede projectleiding maakt het verschil.

Marijcke Voorsluijs combineert in TOT haar organisatiepsychologische kennis met meer dan 20 jaar werkervaring in de culturele sector en heeft voor haar klanten al heel wat knopen ontward. Alleen of in samenwerking met andere specialisten uit haar netwerk.  » lees verder over Projectleiding

Processcan in de praktijk

Een processcan is een gestructureerde manier om werkprocessen in kaart te brengen. In een culturele organisatie is zo’n werkproces bijvoorbeeld de totstandkoming van een voorstelling, expositie of evenement. Vanaf het eerste idee tot en met de evaluatie.

Estafette

Een organisatie als geheel maakt producten en kent leveranciers en afnemers. Binnen de organisatie maakt elke afdeling een (deel)product met eigen leveranciers en afnemers. Het werkproces, de weg naar het product, is een ‘estafette’ waarbij telkens andere personen of afdelingen het stokje doorgeven aan elkaar.

Een processcan komt tot stand door middel van interviews met sleutelfiguren (meestal afdelingshoofden) over hun plaats in de estafette; hun rol in de totstandkoming van de producten van de organisatie.  » lees verder over Processcan in de praktijk

Processcan in je organisatie

In de praktijk

Een processcan is geen document om een keer te bekijken en vervolgens in een la te leggen. Je hebt er in de praktijk veel aan. Een processcan:

  • is een handboek aan de hand waarvan je nieuwe medewerkers sneller inwerkt;
  • toont de plaats en functie van ieders dagelijkse handelingen in het grote geheel;
  • toont de sleutelmomenten in het proces; als die niet of onvolledig worden afgesloten gaan de erop volgende fasen al wel van start, maar met een onzekere basis;
  • biedt de mogelijkheid de evenementgebonden stappen te vertalen in een stappenplan per evenement – en soms zelfs te verfijnen tot een takenlijst per afdeling;  » lees verder over Processcan in je organisatie