alles met trefwoord communicatie

Training

Bij kennis vergaren hoort ook kennis delen. Althans: zo werkt het bij TOT. Marijcke Voorsluijs heeft zelf heel wat uren voor de klas gestaan, vele workshops gegeven en één op één met mensen nieuwe vaardigheden geoefend. En ook haar netwerk telt een schat aan mensen die met plezier in een training op maat overbrengen wat ze weten.

Training Excel

Een aantal uiteenlopende voorbeelden van training:

» lees verder over Training

Koppelingen

“Koppelingen laten een applicatie boven zichzelf uitstijgen”

Een koppeling is geen applicatie. Koppelingen zijn wel een onderwerp dat veel met applicaties te maken heeft. Door een krachtige koppeling met een ander programma kan een applicatie boven zichzelf uitstijgen.

Een aantal voorbeelden:

  • export van evenementen naar kaartverkoopsysteem en CMS voorkomt dubbel werk en fouten; een nieuwe boeking staat snel online en de verkoop start direct;
  • import van kaartverkoopgegevens in een planningssysteem vergelijkt direct de prognose met de actualiteit;
  • integratie van kaartverkoop en website maakt klantherkenning mogelijk; » lees verder over Koppelingen

Processcan in de praktijk

Een processcan is een gestructureerde manier om werkprocessen in kaart te brengen. In een culturele organisatie is zo’n werkproces bijvoorbeeld de totstandkoming van een voorstelling, expositie of evenement. Vanaf het eerste idee tot en met de evaluatie.

Estafette

Een organisatie als geheel maakt producten en kent leveranciers en afnemers. Binnen de organisatie maakt elke afdeling een (deel)product met eigen leveranciers en afnemers. Het werkproces, de weg naar het product, is een ‘estafette’ waarbij telkens andere personen of afdelingen het stokje doorgeven aan elkaar.

Een processcan komt tot stand door middel van interviews met sleutelfiguren (meestal afdelingshoofden) over hun plaats in de estafette; hun rol in de totstandkoming van de producten van de organisatie.  » lees verder over Processcan in de praktijk

Projectmanagement

In een evenementenplanningsprogramma kun je vaak taken en herinneringen maken, al dan niet gebonden aan een boeking, voor jezelf of voor een ander. Op die manier kan de software je herinneren aan offertes die verlopen zijn, contracten die niet op tijd geretourneerd of facturen die niet tijdig betaald zijn.

Maar toch vervult zo’n programma niet alle wensen op het gebied van projectmanagement. Dit kun je bijvoorbeeld niet:

  • reactietermijnen en deadlines bewaken;
  • overzicht krijgen over eigen en gedelegeerde taken;
  • het verloop van werkzaamheden monitoren;
  • beheren en bewaken van budgetten, zeker niet als die op meerdere projecten betrekking hebben;
  • vastleggen van afspraken met sponsors en partners;
  • een workflow inrichten zodat gebruikers op een logische manier door de stappen in een proces worden geleid;
  • beheren van projecten die niets, of niet één op één, met evenementen te maken hebben. » lees verder over Projectmanagement