Podiumkunsten

Integratie van personeelsplanning en urenregistratie

Integratie

Het is een logische wens om rooster en urenregistratie te integreren. Je wilt zien of de werktijden kloppen met het rooster. En als ze niet kloppen wil je weten waar dat aan ligt. Als de praktijk regelmatig verschilt van de planning wil je de afwijkingen analyseren, patronen herkennen, medewerkers aanspreken op hun gedrag of er juist als planner lering uit trekken voor volgende roosters.

Bovendien: aangezien de cao Nederlandse Podia overwerk definieert als werk buiten het rooster, heb je als je onder die cao valt de combinatie van geplande en gewerkte tijd nodig om de overwerkregels toe te passen.

Overwerk is overigens iets heel anders dan onregelmatigheid. Onregelmatigheidstoeslag is een vaste toeslag op het salaris voor werknemers die door de aard van hun functie ’s avonds of in het weekend werken. Overwerk is in de cao Nederlandse Podia werk op niet-geroosterde tijden. In bijvoorbeeld gemeentelijke cao’s is sprake van overwerk als iemand meer werkt dan de contracttijd. Overwerk moet worden geregistreerd, en er geldt vaak een toeslag, in tijd of in geld.

Urenregistratieprogramma’s hebben vaak ook een roostermodule. Maar die is weer niet geschikt voor het maken van evenementgestuurde roosters. Integratie in één systeem, of een koppeling tussen rooster en gewerkte uren, is voor evenementenorganisaties een mooiere oplossing.

Prikklok urenregistratie

Combinaties van personeelsplanning en urenregistratie

Paralax, de maker van RostarCas, heeft veel ervaring met koppelingen met urenregistratiesoftware.

In personeelsplanningsprogramma’s als Uurwerk en Poolmanager zit het registreren van gewerkte tijden ingebouwd.

Neem contact op met TOT om met een deskundige van gedachten te wisselen over de situatie in je bedrijf.