Applicaties

Fondsenwerving

Culturele instellingen kunnen niet meer zonder private financiering. Crowd funding is hot, maar elke instelling zoekt manieren om sponsors, donateurs en vrienden te werven.

fondsenwerving - collectebus

Dat betekent allerlei acties:

 • potentiële donateurs vinden;
 • bijhouden wie is benaderd, wanneer en op welke manier;
 • vastleggen wie heeft gereageerd op een mailing of belronde;
 • giften registreren, incasseren en de betaling controleren;
 • jaarlijks herinneringen sturen en een bedankje voor een mooie gift. 

Als je een beperkt aantal sponsors en donateurs hebt of een hechte, door vrijwilligers gerunde vriendenvereniging, is Excel prima gereedschap om adressen en giften vast te leggen.

Maar je kunt er ook een programma voor kopen.

Wat zo’n programma doet:

 • wervingscampagnes documenteren en het effect ervan meten;
 • giften registreren per donateur en per campagne;
 • incassogegevens klaarzetten voor de bank;
 • analyses van donateursprofielen maken.

Er is nogal wat fondsenwervingssoftware in omloop: groot of klein, duur of open source, stand alone of geïntegreerd in een CRM-programma. Vreemd genoeg zijn er maar weinig kaartverkoopprogramma’s met een module voor fondsenwerving. Want het lijkt zo’n logische combinatie voor wie kaarten verkoopt.

Het voordeel van fondsenwervingsinformatie gecombineerd met kaartverkoop:

 • de meeste (potentiële) donateurs staan al in het kaartverkoopsysteem;
 • je kunt donatiegedrag naast bezoekgedrag leggen om een compleet beeld van de relatie te krijgen;
 • alle communicatie-uitingen naar de relatie staan op één plek;
 • een donateur wordt aan de kassa herkend.

Lees verder over applicaties die TOT kent en neem contact op om erover van gedachten te wisselen.