Ook applicaties

Projectmanagement

In een evenementenplanningsprogramma kun je vaak taken en herinneringen maken, al dan niet gebonden aan een boeking, voor jezelf of voor een ander. Op die manier kan de software je herinneren aan offertes die verlopen zijn, contracten die niet op tijd geretourneerd of facturen die niet tijdig betaald zijn.

Maar toch vervult zo’n programma niet alle wensen op het gebied van projectmanagement. Dit kun je bijvoorbeeld niet:

  • reactietermijnen en deadlines bewaken;
  • overzicht krijgen over eigen en gedelegeerde taken;
  • het verloop van werkzaamheden monitoren;
  • beheren en bewaken van budgetten, zeker niet als die op meerdere projecten betrekking hebben;
  • vastleggen van afspraken met sponsors en partners;
  • een workflow inrichten zodat gebruikers op een logische manier door de stappen in een proces worden geleid;
  • beheren van projecten die niets, of niet één op één, met evenementen te maken hebben. » lees verder over Projectmanagement

MS Project

MS Project
» lees verder over MS Project

Basecamp HQ

Basecamp cartoon

» lees verder over Basecamp HQ