Uurwerk personeelsplanner

Uurwerk personeelsplanner sinds 2005

Uurwerk personeelsplanner

Rooster- en registratiegemak

Uurwerk is het rooster- en urenregistratieprogramma van TOT voor personeel van bedrijven in de culturele sector. Het is geschikt voor zowel locaties als gezelschappen. Het programma is ontwikkeld vanuit een jarenlange praktijkervaring bij, en in samenwerking met, grote en kleine theater- en evenementenbedrijven. De kracht van de Uurwerk personeelsplanner ligt in het gemak waarmee je het personeel doelmatig, overzichtelijk en volgens de wettelijke voorwaarden inplant. Urenregistratie en -verantwoording horen daar direct bij, en waren nog nooit zo makkelijk.

Meer dan een programma

TOT kent de theaterpraktijk van binnenuit. Daarom is Uurwerk meer dan een computerprogramma: het is maatwerk, gebouwd op de visie van TOT. Advies, instructie en begeleiding horen er standaard bij. Net zoals technische aanpassingen op basis van speciale eisen en wensen.

Uurwerk personeelsplanner sinds 2005

In 2005 maakte TOT kennis met de basisversie van Uurwerk. Perfect geschikt voor compacte teams van evenementgebonden personeel. In 2011 kwam de ‘grote broer’ Uurwerk Online erbij. Een webapplicatie waarin bedrijven van klein tot groot de planning en urenregistratie van de volledige organisatie kunnen onderbrengen.

De sterke punten van beide versies: automatische controle op de naleving van arbeidstijdenwet en cao, rooster en urenregistratie in één programma, en de directe vertaling van gewerkte uren in overwerk- en verlofsaldi.

Waarom Uurwerk?

  • Bespaart tijd, geld en energie;
  • gaat gepaard met deskundig advies;
  • controleert automatisch op wet en cao;
  • combineert rooster en gewerkte uren;
  • levert actuele saldi en heldere managementinformatie;
  • altijd op maat en up to date;
  • compact en overzichtelijk.

Lees verder over Uurwerk Online.

Lees verder over Uurwerk Basis.

Lees verder over de totstandkoming van Uurwerk.