alles met trefwoord educatie

Cultuureducatie

TOT startte in 2002 met theaters als klant. In 2011 kwamen de eerste klanten in de cultuureducatie, en in de loop van de jaren werden dat er steeds meer. Een heel andere branche dan de podiumkunsten maar zeker niet minder leuk en interessant, zowel inhoudelijk als op het gebied van software.

Logo Cultuurconnectie

Geen kleine wereld ook. Brancheorganisatie Cultuurconnectie heeft zo’n 160 leden: centra voor de kunsten, volksuniversiteiten, muziekscholen en provinciale ondersteuningsinstellingen voor kunst & cultuur. En dat zijn ze nog niet eens allemaal: sommige centra maken deel uit van een grotere instelling waartoe bijvoorbeeld ook een theater en een bibliotheek behoren, en zijn lid van een andere brancheorganisatie. » lees verder over Cultuureducatie