geen categorie

Software en het schaap met de vijf poten

In de plaats waar ik opgroeide was een bibliotheek, een muziekschool en een buurthuis. Naar de bieb ging je voor boeken, naar de muziekschool voor blokfluitles en bij het buurthuis kon je een typcursus volgen. Tegenwoordig is er één cultureel centrum waar dat allemaal kan, en nog veel meer. » lees verder over Software en het schaap met de vijf poten

TOT Nieuwsbrief – 19 oktober 2022

Laat kunst klinken, lees in oude blaadjes, warm je aan nft’s, werk aan je vriendschappen, begrijp terrorisme en meer raadselachtigs dat je wilt lezen in deze editie van TOT Nieuws. TOT Nieuwsbrief – 19 oktober 2022. » lees verder over TOT Nieuwsbrief – 19 oktober 2022

TOT Nieuwsbrief – 15 juni 2022

Laat de dolfijn eens iets anders horen dan violen om bij te springen, draai muziek eens niet via Spotify, beschouw de donkerte van Goya in een ander licht, meet kippenvel in het theater en in de muziek en natuurlijk bij het lezen van TOT Nieuws. TOT Nieuwsbrief – 15 juni 2022. » lees verder over TOT Nieuwsbrief – 15 juni 2022

TOT Nieuwsbrief – 9 december 2020

Elke beweging die je maakt is lastiger dan je denkt, de kleur van geld is nooit zwart, jongeren weten soms iets eerder dan volwassenen, een platform beginnen om de wereld te verbeteren is niet eenvoudig en meer wijsheden in deze TOT Nieuws. TOT Nieuwsbrief – 9 december 2020. » lees verder over TOT Nieuwsbrief – 9 december 2020

Dit is een bericht om de snelheid te testen

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Testing door Jips

Why do we use it?

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

Circus Cirkör - Underman

Where does it come from?

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of “de Finibus Bonorum et Malorum” (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum, “Lorem ipsum dolor sit amet..”, comes from a line in section 1.10.32.

Wat TOT en Marijcke Voorsluijs beweegt